Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Czytelników biblioteki jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice, (dalej: Administrator).

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe Czytelników przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art.6, ust 1, lit. a (zgoda Czytelnika) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika.

5. Podane dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

6. Dane osobowe Czytelników przechowywane będą przez czas przynależności do biblioteki.

7. Czytelnik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podania przyczyny. W takim przypadku nie będzie mógł dalej korzystać z usług oferowanych przez bibliotekę. W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymagane jest przyjście osobiście do siedziby Administratora.

8. Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawa te Czytelnik może realizować osobiście w siedzibie Administratora.

9. W przypadku uznania przez Czytelnika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Czytelnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.