Zakres świadczonych usług:

wypożyczanie książek, podręczników, skryptów, map, atlasów;

udostępnianie zbiorów na miejscu (publikacje książkowe i czasopisma);

udostępnianie komputerowych baz danych;

dostęp do Internetu;

usługi kserograficzne - wykonywane w punktach kserograficznych na terenie Uczelni.

 

Zakres tematyczny zbiorów:

wychowanie fizyczne i sport;

turystyka i rekreacja;

medycyna i fizjoterapia;

nauki biologiczne (biochemia, biomechanika i biofizyka);

pedagogika, psychologia i nauki społeczne;

organizacja i zarządzanie;

edukacja obronna;

języki obce.