Historia Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach rozpoczyna się w roku 1955 wraz z utworzeniem Technikum Wychowania Fizycznego. W latach 1955-1959 Biblioteka zgromadziła 5980 woluminów, zgodnych z programem kształcenia szkoły. W 1957 roku powołano Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Zmiana nazwy szkoły wpłynęła również na przemianowanie Biblioteki na Bibliotekę Studium Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego oraz na przejęcie od poprzedniczki pomieszczenia i księgozbioru. Do roku 1971 Biblioteka Technikum WF, później Studium Nauczycielskiego zgromadziły 13074 woluminy wydawnictw zwartych.

W 1970 roku powołano Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, która powstała na bazie Studium Nauczycielskiego. W pierwszym roku działalności istniejąca Biblioteka Studium Nauczycielskiego WF weszła w skład struktury organizacyjnej Uczelni, zmieniając nazwę na Biblioteka Główna WSWF w Katowicach. Została ona zasilona księgozbiorem Biblioteki Studium i przejęła po niej pomieszczenie.
W 1971 roku Biblioteka przeniosła się do nowego budynku zyskując większe pomieszczenia, co pozwoliło na uruchomienie od października 1973 roku czytelni z 24 miejscami. Do 1974 roku Biblioteka powiększyła księgozbiór wydawnictw zwartych do 17000 woluminów. Wraz z utworzeniem WSWF w 1971 roku, w ramach jej struktury organizacyjnej powołano Ośrodek Informacji Naukowej.

Po przemianowaniu w 1979 roku Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego na Akademię Wychowania Fizycznego, zmianie uległa również nazwa Biblioteki na Bibliotekę Główną Akademii Wychowania Fizycznego. Powstało 13 bibliotek zakładowych, nad którymi Biblioteka Główna sprawowała kontrolę merytoryczną i finansową (istniały one do 1991 roku). W rocznicę dziesięciolecia działalności Uczelni Biblioteka dysponowała 249 tytułami czasopism krajowych i zagranicznych (3152 woluminy), około 20000 woluminów wydawnictw zwartych, a także zbiorem kartografii, prac magisterskich i doktorskich.

W 1991 roku Biblioteka zyskała nowe pomieszczenie, powiększając swoją powierzchnię do 398 m2. Dzięki temu utworzono czytelnię ogólną z 32 miejscami pracy, a na miejscu dotychczasowej powstała mała czytelnia dla pracowników Uczelni ze zbiorem wszystkich czasopism. W 2000 roku przekształcono czytelnię pracowniczą w ogólnodostępną czytelnię czasopism z pięcioma stanowiskami.

Poszerzając zakres swoich prac, w 1996 roku Biblioteka zmieniła strukturę jednodziałową na jednostkę z dwoma działami: Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Działem Udostępniania z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną. W 1997 roku Ośrodek Informacji Naukowej włączono w strukturę Biblioteki Głównej jako Sekcję Informacji Naukowej Działu Udostępniania. W 2004 roku dokonano kolejnej modernizacji w strukturze Biblioteki, tworząc trzy sekcje: Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Udostępniania Zbiorów z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną i Informacji Naukowej oraz stanowisko bibliotekarza systemowego.

Idąc z duchem czasu i coraz większym zakresem prac, w 1993 roku rozpoczęto komputeryzację Biblioteki Głównej. Zdecydowano się na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką PROLIB. Jako jednej z nielicznych bibliotek w Polsce udało się wprowadzić, w ramach retrokonwersji, całość zbiorów do systemu komputerowego. Dało to możliwość uruchomienia zautomatyzowanej wypożyczalni oraz pełnego przeglądania katalogu komputerowego, zarówno ze stanowisk bibliotecznych, sieci lokalnej Uczelni oraz Internetu. Obecny stan księgozbioru w Bibliotece Głównej wynosi 58000 woluminów wydawnictw zwartych oraz 7600 woluminów czasopism.

W latach dziewięćdziesiątych Ośrodek Informacji Naukowej zaczął udostępniać nowe źródła informacji: bazy danych na płytach CD-ROM, bazy danych dostępne on-line oraz czasopisma elektroniczne.

Do 1973 roku kierownikiem Biblioteki Głównej była mgr Stanisława Karolczyk, w latach 1973-2004 mgr Barbara Szaniewska, a od 2004 roku funkcję tę pełni mgr Mariusz Pacha.

W 1998 roku powstały plany dotyczące budowy nowego gmachu Biblioteki. W 2001 roku odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego.

W 2011 nastąpiło otwarcie Biblioteki w nowej przestrzeni i w zdecydowanie bardziej komfortowych warunkach.

Nowocześnie zaprojektowany budynek umożliwił nie tylko wysoki poziom usług bibliotecznych dla szeroko pojętego środowiska kultury fizycznej, ale także pozwala na organizowanie wystaw, spotkań i konferencji.