Zakres świadczonych usług:

wypożyczanie książek, podręczników, skryptów, map, atlasów;

udostępnianie zbiorów na miejscu (publikacje książkowe i czasopisma);

udostępnianie komputerowych baz danych;

dostęp do Internetu;

usługi kserograficzne - wykonywane w punktach kserograficznych na terenie Uczelni.

 ...

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

mgr Mariusz Pacha

 

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

...