BAZA PRAC DOKTORSKICH - wejście

Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni.

Po obronie prace doktorskie pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni.

 

 

Autor: mgr Monika Nawrocka
Tytuł:

Optymalizacja procesu treningowego w chodzie sportowym z wykorzystaniem modelowania matematycznego

Promotor: dr hab. Adam Maszczyk, prof. nadzw. AWF Katowice
Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, AWFiS Gdańsk

prof. dr hab. Jan Chmura, AWF Wrocław

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 14.06.2018