BAZA PRAC DOKTORSKICH - wejście

Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni.

Po obronie prace doktorskie pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni.

 

 

 

 

Autor: mgr Anna Kamieniarz
Tytuł:

Zaburzenia równowagi ciała osób z chorobą Parkinsona w oparciu o badania posturograficzne

Promotor: dr hab. Grzegorz Juras, prof. AWF Katowice
Recenzenci:

dr hab. Elżbieta Mirek, AWF Kraków

prof. dr hab. Grzegorz Opala, ŚUM Katowice

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 24.06.2019

 

 

 

Autor: mgr Estera Rafalska
Tytuł:

Wpływ hipoksji normobarycznej na wskaźniki oddechowe i wydolnościowe pacjentów po ostrym zespole wieńcowym

Promotor: dr hab. Zbiegniew Nowak , prof. AWF Katowice
Recenzenci:

prof. dr hab. Krzysztof Klukowski, Olsztyńska Szkoła Wyższa

dr hab. Wiesław Marcol, ŚUM Katowice

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 02.07.2019

 

 

 

Autor: mgr Justyna Michalska
Tytuł:

Funkcjonalny wskaźnik stabilności jako nowa miara posturograficzna i jego zmiany pod wpływem zakłóceń

Promotor: dr hab. Kajetan Słomka, prof. AWF Katowice
Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska

dr hab. Dariusz Tchórzewski, AWF Kraków

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 04.07.2019