BAZA PRAC DOKTORSKICH - wejście

Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni.

Po obronie prace doktorskie pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni.

 

Autor: mgr Wioletta Biesiada
Tytuł:

Modelowanie warunków wielokrotnych obrotów w salcie "wildcat" w snowboardzie

Promotor:

dr hab. Bogdan Bacik, prof. AWF Katowice

Promotor pomocniczy:

dr inż. Piotr Wodarski, Politechnika Śląska

Recenzenci:

dr hab. inż. Mirosław Bocian, prof. Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. Adam Czaplicki, AWF Warszawa; filia w Białej Podlaskiej

Data obrony: 29.06.2022

 

Autor: mgr Alicja Affanasowicz
Tytuł:

Zastosowanie multimodalnej analizy ruchów spontanicznych (MARS) w ocenie noworodków w 2 lub 3 dobie życia

Promotor:

dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice

Kopromotor:

dr hab. Dariusz Badura, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Recenzenci:

dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

Data obrony: 30.06.2022

 

Autor: mgr Katarzyna Kieszczyńska
Tytuł:

Ocena ruchliwości dziecka pomiędzy 6 a 15 tygodniem życia z użyciem Multimodalnej Analizy Ruchów

Promotor:

dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice

Promotor pomocniczy:

dr inż. Monika Bugdol, Politechnika Śląska

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, Instytut Matki i Dziecka Warszawa

prof. dr hab. n. med. Dawid Larysz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data obrony: 30.06.2022