BAZA PRAC DOKTORSKICH - wejście

Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni.

Po obronie prace doktorskie pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni.

 

 

 

 

Autor: mgr Karolina Kostorz
Tytuł:

Regulacje behawioralne a wymiary agresji i postawy etyczne osób trenujących sztuki i sporty walki

Promotor: dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski, prof. AWF Katowice
Recenzenci:

prof. dr hab. Wojciech Cynarski Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Kazimierz Witkowski, prof. nadzw. AWF Wrocław

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 02.04.2019

 

 

Autor: mgr Aneta Gutowska
Tytuł:

Napięcie posturalne a sprawność motoryczna dzieci w  wieku szkolnym

Promotor: dr hab. Małgorzata Matyja, prof. AWF Katowice
Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw. AWF Wrocław

dr hab. Jacek Durmała, prof. nadzw. Śląski Uniwersytet Medyczny

Wydział: Wydział Fizjoterapii
Data obrony: 02.04.2019