BAZA PRAC DOKTORSKICH - wejście

Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni.

Po obronie prace doktorskie pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni.

 

 

Autor: mgr Beata Rafalska
Tytuł:

Etapy gotowości motywacyjnej a aktywność i sprawność fizyczna młodzieży polskiej i tureckiej

Promotor: dr hab. Jarosław Cholewa, prof. nadzw. AWF Katowice
Recenzenci:

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Wojciech Czarny, Uniwersytet Rzeszowski

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 09.07.2018

 

Autor: mgr Natalia Grzebisz
Tytuł:

Endokrynne i odpornościowe reakcje pośredniczące w adaptacji do wysiłku w makrocyklu kolarzy

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki
Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Klimek, AWF Kraków

dr hab. n. med. Łukasz Małek, prof. AWF Warszawa

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 12.07.2018

 

Autor: mgr Agnieszka Ardeńska
Tytuł:

Zróżnicowanie motywacji do studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Promotor: dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw. AWF Katowice
Recenzenci:

prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc, AWF Wrocław

dr hab. Mariusz Lipowski, prof. nadzw. AWFiS Gdańsk

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 13.07.2018