Podstawą do korzystania z Czytelni jest pozostawienie u dyżurującego Bibliotekarza ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu ze zdjęciem.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Czytelni.

 

 

 

Korzystający z Czytelni zobowiązani są do pozostawienia w szatni w budynku A lub w szafkach depozytowych, zlokalizowanych w holach Biblioteki, wierzchniej odzieży, teczek, plecaków, torebek, toreb oraz sprzętu sportowego.

W celu skorzystania z szafki depozytowej należy umieścić we wrzutni monetę o nominale 2 zł. Moneta po skorzystaniu z szafki zostaje zwrócona.

Pracownicy Biblioteki nie rozmieniają pieniędzy i nie posiadają monet do szafek depozytowych.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza/breloka do szafki depozytowej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł, regulowana w kasie Uczelni.

Udostępnianie prezencyjne odbywa się w Czytelni po pozostawieniu dyżurującemu bibliotekarzowi ważnego dokumentu tożsamości. Użytkownik otrzymuje w zamian numer, który zwraca po zakończeniu korzystania z czytelni.

W Czytelni zabrania się spożywania posiłków, picia napojów, telefonowania, głośnych rozmów. Osoby przeszkadzające innym użytkownikom zostaną wyproszone z Czytelni.

Zorganizowana grupa osób może zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza z prośbą o udostępnienie Pokoju Pracy Wspólnej, znajdującego się na końcu Czytelni.

Wykonywanie kserokopii dokumentów

Po otrzymaniu zgody bibliotekarza:

można wypożyczyć z Czytelni książki lub czasopisma (z wyjątkiem czasopism wielkoformatowych) w celu wykonania kserokopii, na czas nie dłuższy niż 30 minut. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 5 dokumentów.

dozwolone jest fotografowanie zbiorów w Czytelni własnym aparatem fotograficznym oraz skanowanie dokumentów do pliku na wyznaczonym stanowisku komputerowym.

Kopiowanie, fotografowanie i skanowanie prac magisterskich i doktorskich jest zabronione.

Stanowiska dla osób niepełnosprawnych

W Czytelni znajdują się wydzielone stanowiska komputerowe, z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Wolny dostęp

Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru czytelnianego. Aby ułatwić wyszukiwanie książek zastosowano układ oparty na klasyfikacji rzeczowej UKD oznaczony dodatkowo kolorami. W obrębie działów książki uszeregowane są alfabetycznie wg zasady:

jeden autor - wg nazwiska,

dwóch i trzech autorów - wg nazwiska pierwszego autora,

więcej niż trzech autorów - wg tytułu,

książka wydana pod redakcją - wg tytułu.

Dział ogólny

Filozofia. Psychologia

Religia. Teologia

Nauki społeczno-ekonomiczne

Matematyka i nauki przyrodnicze

Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

Sztuka. Rozrywka

Sport. Kultura fizyczna

Językoznawstwo. Literatura.

Geografia. Historia. Biografie

 

Zobacz wykazy działów:

Wykaz działów - kolory

Szczegółowy wykaz działów

 

Zobacz też: REGULAMIN CZYTELNI