BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA

NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA

NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO

WOJSKO. OBRONNOŚĆ

NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA

MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA

WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA

KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA

DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE

 

I. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografia Bibliografii Polskich

2. Bibliotekarz

3. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy

4. Polska Bibliografia Bibliologiczna

5. Rocznik Biblioteki Narodowej

 

II. NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA

1. Auxilium Sociale Novum

2. Controlling i Rachunkowość Zarządcza

3. Ekonomiczne Problemy Turystyki / Uniw. Szczeciński

4. Ekonomista

5. European Journal of Service Management

6. Harvard Business Review Polska

7. Health Problems of Civilization

8. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

9. Logistyka

10. Marketing i Rynek

11. Marketing w Praktyce

12. MICE Poland

13. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)

14. Organizacja i Kierowanie

15. Personel i Zarządzanie

16. Problemy Jakości

17. Przegląd Organizacji

18. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

19. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego

20. Rozprawy Społeczne

21. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne) (tylko dostęp elektroniczny)

22. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie

23. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula / Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

III. NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO

1. Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk

2. Akademicki Przegląd Sportowy

3. Auxilium Sociale Novum

4. Chowanna

5. Deutsch Aktuell

6. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

7. English Matters

8. Forum Akademickie

9. Forum PWSZ w Raciborzu

10. Homines Hominibus : zeszyty naukowe WSPiA w Poznaniu

11. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

12. Rekord : pismo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

13. Rozprawy Społeczne

14. Szkoła Specjalna

15. Świat Nauki

16. Wiedza i Życie

17. Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska

 

IV. WOJSKO. OBRONNOŚĆ

1. Bezpieczeństwo : teoria i praktyka

2. Kwartalnik Policyjny

2. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)

3. Wiedza Obronna

 

V. NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA

1. Anthropological Review

2. Antropomotoryka

 

VI. MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA

1. Acta Balneologica

2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

3. Baltic Journal of Health and Physical Activity

4. Ból

5. Fizjoterapia Polska

6. Food Forum

7. Health Problems of Civilization

8. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective

9. Medicina Sportiva Practica

10. Medicina Sportiva Suplement

11. Medycyna Manualna

12. Medycyna Sportowa

13. Niepełnosprawność i Rehabilitacja

14. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja

15. Polski Merkuriusz Lekarski

16. Postępy Rehabilitacji

17. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja

18. Rehabilitacja Medyczna

19. Rehabilitacja w Praktyce

20. Roczniki PZH

21. Studia Medyczne = Medical Studies

22. Terapia : uzależnienia i współuzależnienia

23. Współczesna Dietetyka

24. Żywienie Człowieka i Metabolizm

 

VII. WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA

1. Akademicki Przegląd Sportowy

2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

3. Antropomotoryka

4. Asystent Trenera

5. Body Challenge

6. Body Life

7. Cross

8. Forum trenera

9. Góry : górski magazyn sportowy

10. Handball Polska

11. Jeżyk : biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska

12. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective

13. Magazyn Olimpijski

14. Medicina Sportiva Practica

15. Medicina Sportiva Suplement

16. Medycyna Sportowa

17. Men’s Health

18. Olimpionik

19. Physical Culture and Sport. Studies and Research

20. Piłka Nożna : tygodnik

21. Polish Journal of Sport & Tourism (poprzedni tytuł: Rocznik Naukowy / Instytut WFiS Biała Podlaska)

22. Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Kultura Fizyczna

23. Prawo Sportowe (pozycja wymiennokartkowa)

24. Przegląd Sportowy

25. Rocznik Naukowy / AWF Gdańsk

26. Runner's World

27. Sport

28. Sport dla Wszystkich

29. Sport dla Wszystkich : bodybuilding, fitness

30. Trends in Sport Sciences

31. Trener

32. Women’s Health

33. Wychowanie Fizyczne i Sport

34. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

35. Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska

36. Zeszyty Naukowe WSKFiT / Pruszków

37. Żagle

 

VIII. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA

1. Cross

2. Ekonomiczne Problemy Turystyki  / Uniw. Szczeciński

3. Folia Turistica

4. Góry : górski magazyn sportowy

5. Hotelarz

6. National Geographic Polska

7. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

8. Physical Culture and Sport. Studies and Research

9. Płaj

10. Rynek Turystyczny

11. Sudety

12. Taternik

13. Turystyka (seria Informacje i Opracowania Statystyczne)

14. Turystyka i Rekreacja / AWF w Warszawie

15. Turyzm

16. Wiadomości Turystyczne

17. Wierchy

18. Zeszyty Naukowe WSKFiT w Pruszkowie

19. Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja

 

IX. DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE

1. Do Rzeczy : tyg. Lisickiego

2. Dziennik Gazeta Prawna

3. Polska Dziennik Zachodni

4. Focus

5. Gazeta Wyborcza

6. Newsweek Polska

7. Rzeczpospolita

8. Uważam Rze

9. Wprost