BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA

NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA

NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO

WOJSKO. OBRONNOŚĆ

NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA

MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA

WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA

KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA

DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE

 

I. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografia Bibliografii Polskich

2. Bibliotekarz

3. Polska Bibliografia Bibliologiczna

4. Rocznik Biblioteki Narodowej

 

II. NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA

1. Controlling i Rachunkowość Zarządcza

2. Cultural Management : science and education

3. Ekonomista

4. Health Problems of Civilization

5. ICAN Management Review

6. Logistyka

7. Marketing i Rynek

8. MICE Poland

9. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)

10. Organizacja i Kierowanie

11. Personel i Zarządzanie

12. Problemy Jakości

13. Przegląd Organizacji

14. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

15. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego

16. Rozprawy Społeczne

17. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne) (tylko dostęp elektroniczny)

18. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula / Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

III. NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO

1. Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk

2. Chowanna

3. Cultural Management : science and education

4. Deutsch Aktuell

5. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

6. English Matters

7. Forum Akademickie

8. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

9. Rozprawy Społeczne

10. Szkoła Specjalna

11. Świat Nauki

12. Wiedza i Życie

 

IV. WOJSKO. OBRONNOŚĆ

1. Kwartalnik Policyjny

2. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)

3. Wiedza Obronna

 

V. NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA

1. Anthropological Review

2. Antropomotoryka

 

VI. MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA

1. Acta Balneologica

2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

3. Ból

4. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

5. Fizjoterapia Polska

6. Food Forum

7. Health Problems of Civilization

8. Help : jesteśmy razem

9. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective

10. Medicina Sportiva Practica

11. Medicina Sportiva Suplement

12. Medycyna Sportowa

13. Niepełnosprawność i Rehabilitacja

14. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja

15. Physiotherapy Review (Medycyna Manualna)

16. Polski Merkuriusz Lekarski

17. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja

18. Rehabilitacja Medyczna

19. Rehabilitacja w Praktyce

20. Roczniki PZH

21. Studia Medyczne = Medical Studies

22. Terapia : uzależnienia i współuzależnienia

23. Współczesna Dietetyka

 

VII. WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA

1. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

2. Antropomotoryka

3. Asystent Trenera

4. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

5. Cross

6. Góry : górski magazyn sportowy

7. #Grajmy Razem!

8. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective

9. Magazyn Olimpijski

10. Medicina Sportiva Practica

11. Medicina Sportiva Suplement

12. Medycyna Sportowa

13. Men’s Health

14. Olimpionik

15. Piłka Nożna : tygodnik

16. Polish Journal of Sport & Tourism (poprzedni tytuł: Rocznik Naukowy / Instytut WFiS Biała Podlaska)

17. Prawo Sportowe (pozycja wymiennokartkowa)

18. Przegląd Sportowy

19. Runner's World

20. SKI : magazyn dla narciarzy

21. Sport

22. Sport dla Wszystkich

23. Sport dla Wszystkich : bodybuilding, fitness

24. Sport i Turystyka : środkowoeuropejskie czasopismo naukowe

25. Trends in Sport Sciences

26. Trener

27. Women’s Health

28. Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska

29. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

 

VIII. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA

1. Cross

2. Folia Turistica

3. Góry : górski magazyn sportowy

4. Hotelarz

5. National Geographic Polska

6. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

7. Rynek Turystyczny

8. Sport i Turystyka : środkowoeuropejskie czasopismo naukowe

9. Sudety

10. Taternik

11. Turysta

12. Turystyka (seria Informacje i Opracowania Statystyczne)

13. Turyzm

14. Wiadomości Turystyczne

15. Wierchy

16. Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja

 

IX. DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE

1. Do Rzeczy : tyg. Lisickiego

2. Dziennik Gazeta Prawna

3. Polska Dziennik Zachodni

4. Focus

5. Gazeta Wyborcza

6. Newsweek Polska

7. Rzeczpospolita

8. Wprost