BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA

NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA

NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO

WOJSKO. OBRONNOŚĆ

NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA

MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA

WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA

KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA

DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE

 

I. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografia Bibliografii Polskich

2. Bibliotekarz

3. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy

4. Polska Bibliografia Bibliologiczna

5. Przegląd Biblioteczny

6. Rocznik Biblioteki Narodowej

 

II. NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA

1. Auxilium Sociale Novum

2. Controlling i Rachunkowość Zarządcza

3. Ekonomiczne Problemy Turystyki / Uniw. Szczeciński

4. Ekonomista

5. European Journal of Service Management

6. Harvard Business Review Polska

7. Health Problems of Civilization

8. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

9. Logistyka

10. Marketing i Rynek

11. Marketing w Praktyce

12. MICE Poland

13. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)

14. Organizacja i Kierowanie

15. Personel i Zarządzanie

16. Problemy Jakości

17. Przegląd Organizacji

18. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

19. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego

20. Rozprawy Społeczne

21. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne) (tylko dostęp elektroniczny)

22. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie

23. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula / Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

III. NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO

1. Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk

2. Akademicki Przegląd Sportowy

3. Auxilium Sociale Novum

4. Chowanna

5. Deutsch Aktuell

6. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

7. Edukacja Zdrowotna

8. English Matters

9. Eunomia : miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

10. Forum Akademickie

11. Homines Hominibus : zeszyty naukowe WSPiA w Poznaniu

12. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

13. Rekord : pismo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

14. Rocznik Pedagogiczny

15. Rozprawy Społeczne

16. Szkoła Specjalna

17. Świat Nauki

18. Wiedza i Życie

19. Wychowanie Fizyczne w Szkole

 

IV. WOJSKO. OBRONNOŚĆ

1. Kwartalnik Policyjny

2. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)

3. Wiedza Obronna

 

V. NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA

1. Anthropological Review

2. Antropomotoryka

5. Human Movement

 

VI. MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA

1. Acta Balneologica

2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

3. Baltic Journal of Health and Physical Activity

4. Ból

5. Edukacja Zdrowotna

6. Fizjoterapia

7. Fizjoterapia Polska

8. Food Forum

9. Health Problems of Civilization

10. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective

11. KardioProfil

12. Medicina Sportiva Practica

13. Medicina Sportiva Suplement

14. Medycyna Manualna

15. Medycyna Sportowa

16. Niepełnosprawność i Rehabilitacja

17. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja

18. Pediatria Polska

19. Polski Merkuriusz Lekarski

20. Postępy Rehabilitacji

21. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja

22. Rehabilitacja Medyczna

23. Rehabilitacja w Praktyce

24. Roczniki PZH

25. Studia Medyczne = Medical Studies

26. Terapia : uzależnienia i współuzależnienia

 

VII. WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA

1. Akademicki Przegląd Sportowy

2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

3. Antropomotoryka

4. Asystent Trenera

5. Baltic Journal of Health and Physical Activity

6. Body Challenge

7. Body Life

8. Cross

9. Góry : górski magazyn sportowy

10. Handball Polska

11. Human Movement

12. Jeżyk : biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska

13. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective

14. Kultura Fizyczna

15. Kulturystyka i Fitness

16. Magazyn Olimpijski

17. Magazyn Trenera

18. Medicina Sportiva Practica

19. Medicina Sportiva Suplement

20. Medycyna Sportowa

21. Men’s Health

22. Olimpionik

23. Physical Culture and Sport. Studies and Research

24. Piłka Nożna : tygodnik

25. Polish Journal of Sport & Tourism (poprzedni tytuł: Rocznik Naukowy / Instytut WFiS Biała Podlaska)

26. Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Kultura Fizyczna

27. Prawo Sportowe (pozycja wymiennokartkowa)

28. Przegląd Sportowy

29. Rocznik Naukowy / AWF Gdańsk

30. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku

31. Runner's World

32. Sport

33. Sport dla Wszystkich

34. Trainer

35. Trends in Sport Sciences

36. Trener

37. Women’s Health

38. Wychowanie Fizyczne i Sport

39. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

40. Wychowanie Fizyczne w Szkole

41. Zeszyty Naukowe WSKFiT / Pruszków

42. Żagle

 

VIII. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA

1. Cross

2. Ekonomiczne Problemy Turystyki  / Uniw. Szczeciński

3. Folia Turistica

4. Góry : górski magazyn sportowy

5. Hotelarz

6. National Geographic Polska

7. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

8. Physical Culture and Sport. Studies and Research

9. Płaj

10. Problemy Turystyki i Rekreacji / SGTiR

11. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku

12. Rynek Turystyczny

13. Sudety

14. Taternik

15. Turystyka (seria Informacje i Opracowania Statystyczne)

16. Turystyka i Rekreacja / AWF w Warszawie

17. Turyzm

18. Wiadomości Turystyczne

19. Wierchy

20. Zeszyty Naukowe WSKFiT w Pruszkowie

21. Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja

 

IX. DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE

1. Do Rzeczy : tyg. Lisickiego

2. Dziennik Gazeta Prawna

3. Polska Dziennik Zachodni

4. Focus

5. Gazeta Wyborcza

6. Newsweek Polska

7. Rzeczpospolita

8. Uważam Rze

9. Wprost