BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA

NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA

NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO

WOJSKO. OBRONNOŚĆ

NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA

MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA

WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA

KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA

DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE

 

I. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografia Bibliografii Polskich

2. Bibliotekarz

3. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy

4. Polska Bibliografia Bibliologiczna

5. Rocznik Biblioteki Narodowej

 

II. NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA

1. Auxilium Sociale Novum

2. Controlling i Rachunkowość Zarządcza

3. Ekonomiczne Problemy Turystyki / Uniw. Szczeciński

4. Ekonomista

5. European Journal of Service Management

6. Harvard Business Review Polska

7. Health Problems of Civilization

8. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

9. Logistyka

10. Marketing i Rynek

11. Marketing w Praktyce

12. MICE Poland

13. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)

14. Organizacja i Kierowanie

15. Personel i Zarządzanie

16. Problemy Jakości

17. Przegląd Organizacji

18. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

19. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego

20. Rozprawy Społeczne

21. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne) (tylko dostęp elektroniczny)

22. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie

23. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula / Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

III. NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO

1. Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk

2. Akademicki Przegląd Sportowy

3. Auxilium Sociale Novum

4. Chowanna

5. Deutsch Aktuell

6. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

7. English Matters

8. Forum Akademickie

9. Forum PWSZ w Raciborzu

10. Homines Hominibus : zeszyty naukowe WSPiA w Poznaniu

11. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

12. Rekord : pismo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

13. Rozprawy Społeczne

14. Szkoła Specjalna

15. Świat Nauki

16. Wiedza i Życie

17. Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska

 

IV. WOJSKO. OBRONNOŚĆ

1. Bezpieczeństwo : teoria i praktyka

2. Kwartalnik Policyjny

2. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)

3. Wiedza Obronna

 

V. NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA

1. Anthropological Review

2. Antropomotoryka

 

VI. MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA

1. Acta Balneologica

2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

3. Baltic Journal of Health and Physical Activity

4. Ból

7. Fizjoterapia Polska

8. Food Forum

9. Health Problems of Civilization

10. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective

12. Medicina Sportiva Practica

13. Medicina Sportiva Suplement

14. Medycyna Manualna

15. Medycyna Sportowa

16. Niepełnosprawność i Rehabilitacja

17. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja

19. Polski Merkuriusz Lekarski

20. Postępy Rehabilitacji

21. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja

22. Rehabilitacja Medyczna

23. Rehabilitacja w Praktyce

24. Roczniki PZH

25. Studia Medyczne = Medical Studies

26. Terapia : uzależnienia i współuzależnienia

27. Współczesna Dietetyka

28. Żywienie Człowieka i Metabolizm

 

VII. WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA

1. Akademicki Przegląd Sportowy

2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

3. Antropomotoryka

4. Asystent Trenera

5. Body Challenge

6. Body Life

7. Cross

8. Forum trenera

9. Góry : górski magazyn sportowy

10. Handball Polska

11. Jeżyk : biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska

12. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective

13. Magazyn Olimpijski

14. Magazyn Trenera

15. Medicina Sportiva Practica

16. Medicina Sportiva Suplement

17. Medycyna Sportowa

18. Men’s Health

19. Olimpionik

20. Physical Culture and Sport. Studies and Research

21. Piłka Nożna : tygodnik

22. Polish Journal of Sport & Tourism (poprzedni tytuł: Rocznik Naukowy / Instytut WFiS Biała Podlaska)

23. Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Kultura Fizyczna

24. Prawo Sportowe (pozycja wymiennokartkowa)

25. Przegląd Sportowy

26. Rocznik Naukowy / AWF Gdańsk

27. Runner's World

28. Sport

29. Sport dla Wszystkich

30. Sport dla Wszystkich : bodybuilding, fitness

31. Trends in Sport Sciences

32. Trener

33. Women’s Health

34. Wychowanie Fizyczne i Sport

35. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

36. Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska

37. Zeszyty Naukowe WSKFiT / Pruszków

38. Żagle

 

VIII. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA

1. Cross

2. Ekonomiczne Problemy Turystyki  / Uniw. Szczeciński

3. Folia Turistica

4. Góry : górski magazyn sportowy

5. Hotelarz

6. National Geographic Polska

7. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

8. Physical Culture and Sport. Studies and Research

9. Płaj

10. Rynek Turystyczny

11. Sudety

12. Taternik

13. Turystyka (seria Informacje i Opracowania Statystyczne)

14. Turystyka i Rekreacja / AWF w Warszawie

15. Turyzm

16. Wiadomości Turystyczne

17. Wierchy

18. Zeszyty Naukowe WSKFiT w Pruszkowie

19. Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja

 

IX. DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE

1. Do Rzeczy : tyg. Lisickiego

2. Dziennik Gazeta Prawna

3. Polska Dziennik Zachodni

4. Focus

5. Gazeta Wyborcza

6. Newsweek Polska

7. Rzeczpospolita

8. Uważam Rze

9. Wprost