BAZA PRAC DOKTORSKICH - wejście

Rozprawy doktorskie przed obroną są wyłożone do wglądu w Czytelni.

Po obronie prace doktorskie pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni.

 

Autor: mgr Agata Krużyńska
Tytuł:

Stabilność posturalna młodzieży  z implantem slimakowym lub zausznym aparatem słuchowym

Promotor: dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. nadzw. AWF Katowice
Promotor pomocniczy dr n. med. Katarzyna Ita Bieńkowska
Recenzenci:

dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF Wrocław

prof. dr hab. Krzysztof Morawski, WUM

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 24.11.2017

 

 

Autor: mgr Monika Socha-Masztafiak
Tytuł:

Hemodynamika mięśnia sercowego pacjentów rehabilitowanych standardowym programem po ostrym zespole wieńcowym

Promotor: dr hab. Zbigniew Nowak, prof. nadzw. AWF
Recenzenci:

prof. dr hab. Antoni Hrycek, ŚUM w Katowicach

prof. dr hab. Krzysztof Klukowski, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego
Data obrony: 30.11.2017