BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA

NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA

NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO

WOJSKO. OBRONNOŚĆ

NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA

MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA

WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA

KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA

DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE

 

I. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografia Bibliografii Polskich

2. Bibliotekarz

3. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy

4. Polska Bibliografia Bibliologiczna

5. Przegląd Biblioteczny

6. Rocznik Biblioteki Narodowej

 

II. NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA

1. Auxilium Sociale Novum

2. Business In Brief

3. Controlling i Rachunkowość Zarządcza

4. Ekonomiczne Problemy Turystyki / Uniw. Szczeciński

5. Ekonomista

6. European Journal of Service Management

7. Harvard Business Review Polska

8. Health Problems of Civilization

9. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

10. Logistyka

11. Marketing i Rynek

12. Marketing w Praktyce

13. MICE Poland

14. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)

15. Organizacja i Kierowanie

16. Personel i Zarządzanie

17. Problemy Jakości

18. Przegląd Organizacji

19. Przegląd Polsko-Polonijny

20. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

21. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego

22. Rozprawy Społeczne

23. Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu

24. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne) (tylko dostęp elektroniczny)

25. Zeszyt Naukowy / ŚWSZ im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

26. Zeszyty Historyczne AWF we Wrocławiu

27. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie

28. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula / Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

III. NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO

1. Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk

2. Akademicki Przegląd Sportowy

3. Auxilium Sociale Novum

4. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej

5. Chowanna

6. Deutsch Aktuell

7. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

8. Edukacja Zdrowotna

9. English Matters

10. Eunomia : miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

11. Forum Akademickie

12. Homines Hominibus : zeszyty naukowe WSPiA w Poznaniu

12. Nowa Szkoła

14. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

15. Rekord : pismo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

16. Rocznik Pedagogiczny

17. Rozprawy Społeczne

18. Studies In Sport Humanities / AWF Kraków

19. Szkoła Specjalna

20. Świat Nauki

21. Wiedza i Życie

22. Wychowanie Fizyczne w Szkole

23. Zeszyty Historyczne AWF we Wrocławiu

 

IV. WOJSKO. OBRONNOŚĆ

1. Bezpieczeństwo : teoria i praktyka

2. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej

3. Kwartalnik Policyjny

4. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (pozycja wymiennokartkowa)

5. Wiedza Obronna

 

V. NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA

1. Anthropological Review

2. Antropomotoryka

3. Aura

4. Biology of Sport

5. Human Movement

 

VI. MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA

1. Acta Balneologica

2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

3. Baltic Journal of Health and Physical Activity

4. Ból

5. Dieta & Trening

6. Edukacja Zdrowotna

7. Fizjoterapia

8. Fizjoterapia Polska

9. Food Forum

10. Health Problems of Civilization

11. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective

12. KardioProfil

13. Medicina Sportiva

14. Medicina Sportiva Practica

15. Medycyna Manualna

16. Medycyna Sportowa

17. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja

18. Pediatria Polska

19. Polish Journal of Rehabilitation Research

20. Polski Merkuriusz Lekarski

21. Postępy Rehabilitacji

22. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja

23. Rehabilitacja Medyczna

24. Rehabilitacja w Praktyce

25. Roczniki PZH

26. Sport Paraolimpijski (wcześniej Niepełnosprawnych)

27. Sport Paraolimpijski

28. Studia Medyczne = Medical Studies

29. Telemedyczni

30. Terapia : uzależnienia i współuzależnienia

31. Żyjmy Dłużej

 

VII. WYCHOWANIE FIZYCZNE. SPORT. KULTURA FIZYCZNA. KULTURYSTYKA

1. Akademicki Przegląd Sportowy

2. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

3. Antropomotoryka

4. Asystent Trenera

5. Baltic Journal of Health and Physical Activity

6. Biblioteczka Piłki Nożnej

7. Biology of Sport

8. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF

9. Body Challenge

10. Body Life

11. Cross

12. Dieta & Trening

13. Góry : górski magazyn sportowy

14. Handball Polska

15. Human Movement

16. IDO Movement for Culture

17. Jeżyk : biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska

18. Journal of Physical Education & Health. Social Perspective

19. Kronika / AWF Poznań

20. Kultura Fizyczna

21. Kulturystyka i Fitness

22. Magazyn Olimpijski

23. Magazyn Rowerowy

24. Magazyn Trenera

25. Medicina Sportiva

26. Medicina Sportiva Practica

27. Medycyna Sportowa

28. Men’s Health

29. Olimpionik

30. Physical Culture and Sport. Studies and Research

31. Piłka Nożna : tygodnik

32. Polish Journal of Sport & Tourism (poprzedni tytuł: Rocznik Naukowy / Instytut WFiS Biała Podlaska)

33. Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Kultura Fizyczna

34. Prawo Sportowe (pozycja wymiennokartkowa)

35. Przegląd Sportowy

36. Psychologia Sportu

37. Rocznik Naukowy / AWF Gdańsk

38. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku

39. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

40. Runner's World

41. SKI: magazyn dla narciarzy

42. Sport

43. Sport dla Wszystkich

44. Sport Paraolimpijski (wcześniej Niepełnosprawnych)

45. Sport Paraolimpijski

46. Sport Wyczynowy

47. Studies In Sport Humanities / AWF Kraków

48. Trainer

49. Trends in Sport Sciences

50. Trener

51. Women’s Health

52. Wychowanie Fizyczne i Sport

53. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

54. Wychowanie Fizyczne w Szkole

55. Zeszyty Metodyczno-Naukowe / AWF Katowice

56. Zeszyty Naukowe WSKFiT / Pruszków

57. Żagle

58. Żyjmy Dłużej

 

VIII. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. REKREACJA

1. Aura : ochrona środowiska

2. Cross

3. Ekonomiczne Problemy Turystyki  / Uniw. Szczeciński

4. Folia Turistica

5. Góry : górski magazyn sportowy

6. Hotelarz

7. National Geographic Polska

8. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

9. Physical Culture and Sport. Studies and Research

10. Płaj

11. Problemy Turystyki i Hotelarstwa

12. Problemy Turystyki i Rekreacji / SGTiR

13. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku

14. Rynek Turystyczny

15. Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu

16. Sudety

17. Taternik

18. Turystyka (seria Informacje i Opracowania Statystyczne)

19. Turystyka i Rekreacja / AWF w Warszawie

20. Turyzm

21. Wiadomości Turystyczne

22. Wierchy

23. Zeszyty Naukowe WSKFiT w Pruszkowie

24. Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja

 

IX. DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE

1. Do Rzeczy : tyg. Lisickiego

2. Dziennik Gazeta Prawna

3. Polska Dziennik Zachodni

4. Focus

5. Gazeta Wyborcza

6. Newsweek Polska

7. Rzeczpospolita

8. Sukces : magazyn

9. Uważam Rze

10. Wprost